top of page

Stadslandbouw

Ontwerp en aanleg van eetbaar groen in de wijk, samen met bewoners en in cocreatie met wijkpartners.

Afb0144.jpg

Projecten

Barley Fields

Eten van de Noord-Hollandse boer (2007-2008)

Samen met Anne Stijkel van www.cocratos.nl , Vereniging Boerenstadswens en het Netwerk voor Vitale Landbouw en Voeding (toen nog Aquarius Alliance) organiseerde Ahorn Projecten een workshopserie voor 16 Amsterdammers op een reeks bijzondere boerenbedrijven in Noord-Holland. Het doel was boer-burgerverbinding. De opzet was om de aangeboden ervaring om te zetten in kleine of grote vervolgprojecten. De workshops bestonden uit een mix van boerderijrondleiding, lezing en discussie.  Als resultaat ontstonden veel dwarsverbanden en contacten, en o.a. een plan voor een multiculturele moestuin, een vervolgcursus, een landelijk woonproject voor ouderen en drie kiempjes voor Community Supported Agriculture-associaties.

De Groene Vaart (2009-2010)

Op verzoek van Vrouwencentrum Vrouw & Vaart in Osdorp organiseerde Ahorn Projecten in 2010 een tweedelig traject om met een diverse groep vrouwen een permacultuurtuin aan te leggen op het stenen terras. In de lessenserie Goed Gevoed werden 14 vrouwen bewust gemaakt van zaken rond voeding en gezondheid, en werd een gezamenlijke visie gevormd over hoe de tuin eruit moest komen te zien. De rest van 2010 werd besteed aan de beplanting en aanleg, gebaseerd op het basisontwerp en realisatie door hovenier Jelmer Tuinen. Resultaat was een hechte groep dames die op hun beurt veel nieuwe vrouwen in contact brachten met gezonde voeding en de kunst van het moestuinieren op basis van permacultuur.

Arial View of Green Field
Barley Fields

Groene Ruimte Maken (2011-2014)

Groene Ruimte Maken (GRM) was een project van Atelj de Kim en Ahorn Projecten, met als doel buurtmoestuinen te bevorderen als vehikel voor gezonde en veerkrachtige steden. Hoewel GRM opgezet was als business model bleken er veel belemmeringen te zijn bij het opzetten van buurtmoestuinen, in de samenwerking met de gemeente, maar ook in het tekort aan kennis van moestuinieren en vooral cocreatieprocessen bij actieve bewoners. Kernactiviteiten waren het aanbieden van ondersteuning bij het opzetten van een buurtmoestuin en een training voor initiatiefnemers. In Nieuw West werd (mee)gewerkt aan de volgende tuinen:

  • Buurtmoestuin Dijkgraafsplein

  • Buurtmoestuin Jan Zwanenburghof ‘Barakat’ (bestaat niet meer)

  • Buurtmoestuin Speelmanstraat /Dobbebuurt ‘The Rose’ (bestaat niet meer)

  • Bakken op het Wilhelminaplein

  • Buurtmoestuin Jan Theuniszhof

  • ACTA Tuin (tegenwoordig Hof van ACTA genaamd)

De tweedaagse training voor trekkers genaamd Co-creërend Leiderschap in de Buurtmoestuin (CLB) werd zo’n 7 keer gegeven, o.a. voor het landelijke programma Groen Dichterbij. In deze training werd aandacht besteed aan drie onderdelen: tuinontwerp, groepsproces en procedures/gemeente. Elke training werd geëvalueerd, en het resultaat was twee mappen met lesstof en werkvormen, en tientallen geïnspireerde trekkers van groene buurtinitiatieven die hun voordeel konden doen met de lessen geleerd in de projecten van Groene Ruimte Maken.

Ubuntu Stadstuin Zuidoost (2016-2017)

Op een stuk braakliggend terrein naast station Holendrecht en het AMC kreeg Empowerment Coöperatie Amsterdam (ECA) goedkeuring van de gemeente om een coöperatieve stadstuin op te zetten. Ahorn Projecten had als initiatiefnemer als doel om een empowerende ontmoetingsplek rond voedsel te creëren in Zuidoost, en om het draagvlak voor stadslandbouw in Zuidoost te vergroten, ook met het oog op het Stadspark op de A9 (vanaf 2021). Beide doelen werden gehaald. Op het terrein verrezen een café, een Urban Grill, een fietsenwerkplaats en een tuin met groentenabonnementen, en werkten zeer diverse mensen samen.

18195043_10155259241238540_6982749706674
P8240426.JPG

Buurtmoestuin The Rose, Slotermeer

Groene Ruimte Maken

De Alliantie liet in de Speelmanstraat een paar eetbare plekjes aanleggen met bewoners. Als gevolg van de bijzondere band die in twee jaar door Groene Ruimte Maken met de bewoners werd opgebouwd, startte er een Natuurclub voor kinderen met studenten van Project Vooruit, leerden bewoners elkaar beter kennen, leerden veel bewoners de basis van moestuinieren en composteren, werden meer mensen betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt, en kreeg de straat een middelpunt. Bewoners waren positief, maar door de ratten en het vuil nodigde de tuin niet uit om eruit te eten, en is de proef na twee jaar gestopt. Groene Ruimte Maken leidde een buurtbewoner op tot trekker en ondersteunde een ander met een bewonersinitiatief. Bewoners werden na afloop uitgenodigd voor het project Gezond Slotermeer, dat mede door Groene Ruimte Maken was geïnitieerd.

Buurtmoestuin Dijkgraafsplein, Osdorp West

Groene Ruimte Maken

In 2010-2011 vond in het verwaarloosde wijkje De Punt een kunstproject plaats. Voor het onderdeel 'mobiele buurtmoestuin' werd Groene Ruimte Maken gevraagd. Samen met permaculturisten en bewoners bouwde Groene Ruimte Maken moestuinbakken en stelde een wekelijkse werkochtend in, met een groep wisselende buurtbewoners. Behalve met de school en de kunstenaars werd samengewerkt met buurthuis De Aker, Mannencentrum Daadkr8 en opbouwwerkers van Impuls.

Dwars door de renovatie  van de wijk heen bleef de tuin bestaan; sinds 2013 draait de groep op eigen benen.

DSC00911.jpg
schildercursus4 (2016_10_13 05_48_31 UTC

Hof van ACTA

2013-2015, Buurttuin bij broedplaats

Samen met permaculturist Wigger, kunstenaars uit de broedplaats, studenten en bewoners zorgde Ahorn Projecten voor een mooie en eetbare tuin ('hof') naast Broedplaats ACTA.
De Hof wordt nu beheerd door een vereniging en geleidelijk omgetoverd tot voedselbos.

bottom of page