top of page

Community building

Het vormen van nieuwe netwerken wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Netwerken die helpen een gelijk speelveld te creëren voor burgers en (sociale) ondernemers enerzijds en bedrijven en overheid anderzijds. Netwerken om lokaal  en vitaal voedsel te promoten en mogelijk te maken. Netwerken om steden leefbaarder te maken, enz.

P2080020.JPG

Projecten

IMG-20160418-WA0003 (2016_10_13 05_48_31

Werkplaats (H)Artig (2014-2017)

In 2014 werkte Ahorn Projecten mee aan het ontwikkelen van een concept voor Empowerment Coöperatie Amsterdam (ECA), toen in oprichting. Er werd onder haar projectleiding door ECA een driejarige subsidie binnengehaald voor het opzetten van een werkplaats waar sociaal ondernemers samen met ouders van buurtkinderen de wijkeconomie konden versterken, door een aantal bedrijvigheden in combinatie met het geven van inspirerende naschoolse lessen aan kinderen.
Na een zoektocht mocht ECA een kleine ruimte huren in de broedplaats Heesterveld, die echter alleen ruimte bood voor de kinderactiviteiten. Voor 1,5 jaar was Werkplaats (H)Artig voor een flinke groep buurtkinderen uit de H-buurt inderdaad een inspirerende plek, waar zij lessen kregen van toegewijde lesgevers in koken, natuur, dans, knutselen en bijles. De lesgevers deden een schat aan ervaring op en ontwikkelden een visie op het hoe en waarom van een goed pedagogisch klimaat in een wijk.

Empowerment Coöperatie Amsterdam (ECA), 2013-2017

Ahorn Projecten was als één van de oprichters van deze coöperatie voor sociaal ondernemers een drijvende kracht - eerst twee jaar als bestuurslid (vz) en sinds 2017 als lid. Ahorn hielp met fondsenwerving, projectontwikkeling, business development, verslaglegging en het delen van ervaringen met partners (oa. De Coöperatieve Samenleving en Buurtcoöperatie SamenRedzaam i.o.) en gemeente.

P5230486 (2016_10_13 05_48_31 UTC).JPG

Want to join our growing list of successful projects and satisfied clients?

Get in Touch
Barley Fields

EcoTeam Programma voor diverse doelgroepen (2003-2004)

Na de zelfgekozen opheffing van Global Action Plan Nederland (GAP) in 2003 voerde Ahorn Projecten enige tijd het projectmanagement voor de programma’s voor lage inkomens en allochtonen in Amsterdam, in samenwerking met stadsdelen, Bureau Amsterdam Reduceert CO2 (ARC) en wijkopbouworganen. In het EcoTeam Programma volgen 6-8 buurtgenoten een bijzonder empowerend programma waarmee ze hun dagelijkse gedrag duurzamer maken, geld besparen en een netwerk opbouwen.

WijMakenDeWijk (2018)

Met gebruikmaking van het programma Ruimte Maken van Global Action Plan (GAP) uit 2003, ontwikkelt Ahorn Projecten een variant voor Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost, in samenwerking met collega sociaal ondernemers Lotus & Tulip van Sheela Vyas en Happy Body Healthy Lifestyle van Judith Tholen. In dit programma worden buurtgenoten uitgenodigd om samen hun wijk leefbaarder te maken, op welk gebied dan ook.

Arial View of Green Field

Samenwerken aan Community Building?

Neem contact op!
bottom of page