top of page

Ahorn Projecten

duurzaam, groen en voedsel

Ahorn Projecten werkt aan leefbare, duurzame en gezonde steden en wijken. Groen en voedsel zijn de sleutels om mensen te verbinden met hun omgeving en elkaar. Ahorn Projecten faciliteert gemeente, bewoners, ondernemers of de samenwerking tussen hen, bij het implementeren van vernieuwing.

P7031331 (2016_10_13 05_48_31 UTC).JPG

Over mij

Annet van Hoorn

Dertig jaar geleden studeerde ik af. Via een vertaalcarrière op het gebied van landbouw en milieu, een vervolgopleiding op dat gebied, een permacultuuropleiding en veel projecten vulde ik mijn rugzak met de volgende bagage:

  • Het structureren van kennis en dit flexibel toepassen op nieuwe situaties

  • Projectmatig werken met zeer uiteenlopende mensen

  • Het inspireren en empoweren van mensen

  • Het opzetten vanburgerinitiatieven en coöperaties

  • Fondsenwerving, rapporteren, tuinontwerp en –aanleg, business development, beleidsadvisering

P9230027.JPG

Ahorn Projecten

Diensten

Ahorn Projecten gaan over samenwerking. Alles is er al: ideeën, geld, plekken, goede voorbeelden - wat er nodig is is de vonk, richtingwijzers, handvatten, het bij elkaar brengen.


Greep uit de toolbox van Ahorn Projecten:

  • Voor ambtenaren: gedragsverandering, verduurzaming, vergroening, empowerment, capaciteitsopbouw - voor ontwikkelbuurten en aandachtswijken

  • Voor bewoners: hulp bij groene initiatieven, realiseren van goede ideeën

  • Voor ondernemers: opzetten van wijkondernemingen, stadstuinen en coöperaties

Afb0144.jpg

Stadslandbouw

Ontwerp en aanleg van eetbaar groen in de wijk, samen met bewoners en in cocreatie met wijkpartners.

PB111780.JPG

Leren voor Duurzame Ontwikkeling

LvDO is het bevorderen van kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te creëren. Ahorn doet dit door het organiseren en bijdragen aan cursussen die niet alleen kennis overdragen, maar ook een tipje oplichten van het grotere plaatje van duurzame ontwikkeling. Op een positieve manier: wat kun je zelf doen en hoe maak je het leuk.

P2080020.JPG

Community building

Het vormen van nieuwe netwerken wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Netwerken die helpen een gelijk speelveld te creëren voor burgers en (sociale) ondernemers enerzijds en bedrijven en overheid anderzijds. Netwerken om lokaal  en vitaal voedsel te promoten en mogelijk te maken. Netwerken om steden leefbaarder te maken, enz.

551028_277525442353024_947010371_n.jpg

Aanleg permacultuurtuinen

Ontwerp, advies en aanleg van met (privé)tuinen met behulp van permacultuur: tuinen ingericht op basis van de (eet)wensen van de gebruiker én de wensen van insecten, vogels, dieren en bodemleven, voor maximale output en minimale input…

Contact

Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen?

Amsterdam Zuidoost

06-25302315

Thanks for submitting!

Plants
bottom of page